تماس ما

شرکت اریس کیمیای پارس

  • اصفهان خیابان دشتستان ساختمان اداری تجاری دشتستان واحد b1 کد پستی ۸۱۹۹۶۷۴۱۶۸
  • ۰۳۱۳۲۲۶۰۶۵۴
  • info@ekp.co.ir
  • mr.sadeghi@ekp.co.ir
  • mo.sadeghi@ekp.co.ir
  • ele.esfandiari@ekp.co.ir