شرکت اریس کیمیای پارس

چربیگیر چیست؟

یکی از مهمترین اعمال در فرایندهای آبکاری، تمیزکاری است. تکنیک‌های تمیزکاری بسته به نوع فرایند و قطعات و همچنین امکان انجام متفاوت هستند.

تمیزکننده‌ها دارای ترکیبات و فرمولهای مختلفی هستند. غلظت و زمان چربیگیری بستگی به میزان چربی دارد و میزان غلظت بایستی دائما با اندازه گیری میزان قلیائیت تنظیم شود.

مهمترین مشخصه تاثیر گذار بر کلیه روشهای چربی گیری غلظت مواد ، زمان عملیات ، دما و میزان قلیائیت است سختی بالای آب تاثیر بسیار منفی بر فرایند دارد و بنابراین بایستس از افزودنی های مخصوص جهت چربی گیری در آبهای سخت استفاده نمود.

بیشتر بدانید…

تقسیم بندی چربی گیرها:

عموماً چربی گیرها از نظر ساختاری به سه دسته تقسیم می شوند:

چربی گیرهای قلیایی

چربی گیرهای خنثی

چربی گیرهای اسیدی

انواع چربی گیرها

چربی گیرها به دو صورت مایع و پودری تولید می شوند. غالباً چربی گیرهای پودری کاربرد بیشتری نسبت به چربی گیرهای مایع دارند.

روش استفاده از چربی گیرهای پودری معمولا به صورت پاششی بوده و استفاده از چربی گیرهای مایع معمولاً به صورت غوطه وری می باشد.

در روش پاششی فلز یا قطعه مورد نظر از داخل یک تونل پاششی عبور داده شده که پودرهای چربی گیر توسط یک نازل روی آن پاشیده می شود. اتلاف و دور ریز مواد چرب یگیر در این روش کم بوده چرا که پودرهای چربی گیر در قسمت پایینی تونل جمع شده و دوباره به سیستم نازل جهت استفاده برگشت داده میشوند.

در روش غوطه وری، چربی گیر در درون یک مخزن با آب رقیق شده و تا دمای 60 الی 70 درجه سانتی گراد گرم می شود و سپس فلز یا قطعه مورد نظر توسط جرثقیل های سقفی یا سبدهای فلزی به داخل مخزن فرو برده می شود.